นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย St. Paul ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ / คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox